Facebook Twitter
gthread.com

Mua Tài Sản Không Có Tiền

Đăng trên Tháng Mười 19, 2022 bởi Jorge Rubio

Mua một nơi cư trú mà không có tiền không dễ dàng như một số người có thể muốn người ta tin. Ngoài ra, nó không phải là không thể như cách người khác nói. Đó là về sự kiên trì. Đối với những người kiên nhẫn và không nản lòng khi bạn không nghe thấy hoặc điều đó là không thể trong vài lần, bạn sẽ gặp người bán đó sẵn sàng sử dụng bạn. Không có tiền xuống sẽ không có nghĩa là bạn không cần phải đặt bất kỳ khoản tiền nào, điều này có nghĩa là bạn không cần phải đặt tất cả tiền của mình xuống.

Hầu hết các khoảng thời gian đó, các ngân hàng không thể hoàn thành tài chính 100% cho một ngôi nhà. Đó là nơi mà sự sáng tạo của bạn sẽ đến. Khám phá các phương pháp để nhận tiền gửi ban đầu có thể khó khăn nhưng có một tâm trí cởi mở, điều đó không thể. Nói chung những cách này là 100% hợp pháp, nhưng luật thay đổi từ nhà nước sang truyền đạt. Điều tuyệt vời để hoàn thành là nói chuyện với một luật sư xử lý tài sản.

Một phương pháp nhận tiền cho một khoản tiền gửi sẽ là vay nó từ cá nhân bán cho bạn ngôi nhà. Đôi khi, chủ sở hữu đã sẵn sàng để làm điều này nếu cô ấy hoặc anh ấy có ngôi nhà ở đó trong một thời gian dài và thực sự muốn thực hiện việc bán hàng. Khi đạt được điều này, điều tuyệt vời để hoàn thành là hãy chắc chắn rằng bạn và chủ sở hữu đang ở trên một trang. Làm việc với một hợp đồng được gọi là một ghi chú hứa hẹn cho thấy các điều khoản mà bạn và chủ sở hữu đã sắp xếp về việc khi nào bạn sẽ hoàn trả số tiền bạn đã vay cho khoản tiền gửi. Trong trường hợp bạn trung thực và làm theo hợp đồng, bạn không chỉ đơn thuần có một tài sản mới mà còn một số người sẽ đặt một từ tuyệt vời cho cá nhân bạn lần sau khi bạn nên thực hiện một thỏa thuận giống hệt nhau.