Facebook Twitter
gthread.com

Tầm Quan Trọng Của Một Chuyên Gia địa Phương Trong Các Giao Dịch Bất động Sản

Đăng trên Tháng Hai 9, 2022 bởi Jorge Rubio

Sự lựa chọn của một người môi giới là một chuyên gia địa phương là một điều cần thiết để đảm bảo đại diện hiệu quả trong suốt giao dịch tài sản của bạn. Nhưng một chuyên gia địa phương là gì?

Một chuyên gia địa phương không phải là một đại lý được cấp phép làm việc trong một khu vực cụ thể. Hầu hết các tiểu bang cấp phép cho các đại lý tài sản của họ để kinh doanh ở bất cứ đâu trong cả nước. Do đó, kết luận rằng một người môi giới là một chuyên gia địa phương tùy thuộc vào sự xuất hiện của giấy phép ở tiểu bang nơi tài sản được đặt là một sai lầm.

Một chuyên gia địa phương là một người môi giới có kiến ​​thức cá nhân về khu vực này. Một đại lý như vậy là nhận thức về việc mua và bán xu hướng và truyền thống địa phương xung quanh giá đóng cửa và thuế chuyển đất. Những điều này có thể khác với quyền tài phán của quyền tài phán.

Một chuyên gia địa phương biết các khu phố, các trường học và thậm chí có thể cư trú trong khu vực của họ. Nhà môi giới nên có tài liệu tham khảo trong khu vực mà anh ta hoặc cô ta nên sẵn sàng cung cấp cho bạn. Những tài liệu tham khảo này phải đến từ những người ở cả hai phía của một giao dịch.

Một cách để xác định xem một người môi giới có phải là một chuyên gia địa phương hay không là lái xe qua các khu phố mà bạn đang nghĩ đến và tìm kiếm các dấu hiệu bãi cỏ. Nếu bạn tìm thấy tên của một đại lý trên nhiều dấu hiệu trong khu vực, thì đó là một sự đánh cược tuyệt vời, anh ấy hoặc cô ấy là một chuyên gia địa phương.

Chọn một người môi giới là một chuyên gia địa phương là rất quan trọng. Nó có thể tránh các lỗi trong quy trình thương mại, tiết kiệm tiền thông qua sự quen thuộc với phong tục địa phương liên quan đến các giao dịch bất động sản và sẽ giúp đảm bảo rằng nhà, trường học và khu phố nơi bạn mua là lý tưởng cho bạn.