Facebook Twitter
gthread.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 7

Người Mua Ghi Chú Bất động Sản

Đăng trên Tháng Tư 10, 2021 bởi Jorge Rubio
Người mua lưu ý bất động sản có thể là người mua hoặc doanh nghiệp cá nhân.Hầu hết người bán tài sản thường chấp nhận ghi chú tài sản như là một phần của thỏa thuận tài sản lớn hơn đã được thỏa thuận.Thanh toán phần lớn được thực hiện theo từng đợt.Mọi người giữ ghi chú tài sản thường xuyên bán chúng khi họ cần số lượng lớn lớn...

Quá Trình Mua Nhà

Đăng trên Bước Dều 26, 2021 bởi Jorge Rubio
Mua nhà là một khoản đầu tư thực sự lớn cho hầu hết mọi người.Đó là một quyết định lớn để thực hiện.Một thị trường nhà ở đang bùng nổ và khả năng tiếp cận tài chính dễ dàng đang biến giấc mơ này trở thành sự thật đối với nhiều đàn ông và phụ nữ.Sở hữu một ngôi nhà không chỉ là một khoản đầu tư tuyệt vời, mà còn cung cấp các lợi thế khác như tiết kiệm thuế, chi phí hàng tháng hạn chế, tiết kiệm được điều khiển và, hầu hết, cảm giác độc lập...

Mua Một Ngôi Nhà Với Phong Thủy Tốt

Đăng trên Tháng Hai 11, 2021 bởi Jorge Rubio
Trong xã hội ngày nay nơi nhiều cá nhân sống trong một khu rừng đô thị, việc khám phá một ngôi nhà có phong thủy tốt.Nếu chúng ta nhìn xung quanh môi trường của mình, chúng ta sẽ quan sát rằng chúng ta đang sống trong một môi trường được bao quanh bởi rất nhiều nhân tạo Sha Qi.Để đánh giá phong thủy của một ngôi nhà, một cá nhân phải nghiên cứu tác động của năng lượng môi trường cụ thể, môi trường bên trong và bên ngoài...

Tầm Quan Trọng Của Việc Kiểm Tra Nhà

Đăng trên Tháng Một 2, 2021 bởi Jorge Rubio
Việc kiểm tra nhà là một bước quan trọng trong việc mua một ngôi nhà.Tôi có thể nói nó hàng ngàn lần.Nó rất quan trọng.Không có nó, bạn là một mục tiêu dễ bị tổn thương - ý tôi là, người mua.Vì vậy, nhiều người từ bỏ thủ tục kiểm tra nhà.Họ làm điều này để thỏa mãn nhà cung cấp hoặc tiết kiệm tiền...

Bạn đã Sẵn Sàng để Mua Một Ngôi Nhà?

Đăng trên Tháng Chạp 25, 2020 bởi Jorge Rubio
Mua ngôi nhà đầu tiên của bạn là một bước rất lớn.Làm thế nào bạn thực sự có thể biết rằng bạn đã sẵn sàng?Có hàng ngàn và hàng ngàn cá nhân ngoài kia đang dự tính mua một ngôi nhà.Điều này một phần là do lãi suất thấp trong vài thập kỷ qua, và với một sự thúc đẩy thực sự đối với một phần của ngành công nghiệp nhà ở để chứng minh những lợi thế của sở hữu nhà...